Bli medlem

Medlemsavgifter Livemusik Sverige 2016

Omsättning 0 – 1 Mkr = 5 000 kr/år
(musikföreningar, nystartade arrangörer etc.)
Omsättning 1 – 5 Mkr = 10 000 kr/år
(mindre klubbar, mindre festivaler och arrangörer etc.)
Omsättning 5 – 15 Mkr = 15 000 kr/år
(mindre agentbolag, stora klubbar, mellanstora festivaler etc.)
Omsättning + 15 Mkr = 30 000 kr/år
(större agentbolag, stora festivaler, stora arrangörer etc.)
1000 kr av beloppen ovan är medlemsavgift och resterande del är serviceavgift.
Serviceavgift är avdragsgill.

Kontakta Joppe Pihlgren

0708 – 76 81 60
joppe@livemusiksverige.se