Branschinfo

Vi fortsätter att spela pop – ny rapport

”Vi fortsätter att spela pop (men vi håller på att dö” heter den rapport som Livemusik Sverige, MoKS och Studiefrämjandet tagit fram. Den handlar om popmusikens villkor och är ett led i arbetet att få kulturpolitiken att i praktiken också omfatta musikaliska uttryck som tillkommit efter 1950. Så är det inte idag och det vill vi ändra. Rapporten kan med fördel användas av arrangörer i deras dialoger med kommun, region och stat. Musikrapport Vi fortsätter spela pop

Rapporten i pressen:

Musikindustrin
Ballade
Sveriges Radio
Arbetet
GP
Sveriges Radio

PS Inom kort kommer vi att lägga upp en längre och fördjupad version av rapporten på denna hemsida för er som är extra intresserade.DS

Sexuella ofredanden

Sexuella ofredanden är ett problem som finns i hela samhället. Livemusik Sverige och dess medlemmar arbetar gemensamt för att förebygga och motverka sexuella ofredande på musikarrangemang i Sverige. Vi utbildar våra medlemmar och de delar kunskap med varandra och andra. För att arbeta förebyggande har vi tagit fram ett informationsmaterial för sociala medier som också kan visas på konserter och festivaler. Polisen har gjort en rapport om läget som man kan läsa här:

Satsning på nordisk livemusik

Livemusik Sverige och MoKS har tillsammans med arrangörsnätverk i Norge, Finland, Island och Danmark medverkat till en ny stor satsning på att göra det lättare för nordiska artister och band att turnera på hela nordiska marknaden och mer attraktivt för nordiska spelställen att boka nordiska artister.

Styrelsen i Nordisk Kulturfond har tagit ett principbeslut om att i slutet av 2016 ta fram ett konkret förslag till ett program för en flerårig musiksatsning som riktar sig mot festivaler, spelställen och andra arrangörer, som ska stödja den nordiska livemusikens utveckling.

Programmet och ansökningskriterier förväntas bli offentliga innan nyår, och vi kommer givetvis hålla våra medlemmar underrättade om vad som händer i denna spännande satsning.

Europeiskt samarbete

Livemusik Sverige är från och med 2016 med i Live DMA – ett europeiskt nätverk av organisationer som samarbetar för att påverka EU och för att få stöd från EU. Live DMA tar också fram statistik som är väldigt intressant och som visar att Sverige är bland de sämsta länderna bland dem man har statistik från, när det gäller att stötta klubbar. Kolla in: http://www.live-dma.eu
Kolla speciellt under rubriken ”survey”, häpnadsväckande!

Arrangörsförteckningen (för artister som kommer från länder utanför EU/EES)

Migrationsverket har en lista som man kan ansöka om att vara med på. Är man med på listan slipper man söka och betala för arbetstillstånd för artister som kommer från länder utanför EU/EES. Artister från t ex USA måste man annars söka arbetstillstånd för. För att vara med på listan behöver man visa en historik på att man behöver vara med på den (t ex genom att man sökt arbetstillstånd tidigare eller samarbetat med en arrangör som varit med på listan när man tagit in artister från länder utanför EU/EES). Man behöver också visa att man har en stadig ekonomi och betalar motsvarande avtalsenliga löner för att få vara med på listan. Livemusik Sverige är med i referensgruppen för Migrationsverkets arrangörslists.

Ansökan sker två gånger per år:

Den 1 mars

Den 1 oktober

Frågor om arrangörslistan mailas till: joppe@livemusiksverige.se

Stim

Idag har Stim ett monopol och kan ensidigt besluta om hur stora deras avgifter ska vara. Livemusik Sverige accepterar inte den rådande ordningen och har ingen överenskommelse med Stim. Vi vill få till förhandlingar och att dessa ska ske på villkor som också för oss är acceptabla. Information om arbetet med Stim sker via nyhetsbrev direkt till våra medlemmar och andra som är inblandade i arbetet.

Resegarantier

Det är kammarkollegiet som ser till att den europeiska resegarantilagen efterlevs och för något år sedan så var de på festivaler med camping om att dessa skulle omfattas av lagen, eftersom man ansåg att en campingplats var likställt med ett boende. Vi lyckades förklara för Kammarkollegiet att det är en tältplats och inte ett boende och därmed var saken utagerad. Det är dock viktigt att man inte säljer konsertbiljett och boende samtidigt om man vill undvika att ha en omfattande bankgaranti.

Medlemserbjudanden

NYTT AVTAL OM HOTELSERVICE SOM GER ”KICK-BACK”!

Nu är det äntligen klart att Livemusik Sverige kan erbjuda medlemmarna en tjänst som gör att man kan lägga upp boende tillsammans med biljettförsäljning på sin hemsida och därmed få en ”kick-back” från de hotelrum som bokas. Livemusik Sverige har slutit ett avtal med en leverantörl som kommer att tillhandahålla den – för arrangören – kostnadsfria tjänsten. Redan i sommar (2016) kommer några festivaler att testköra tjänsten. Andra som är intresserade av att komma igång snabbt kan höra av sig till: joppe@livemusiksverige.se
Vi kommer att återkomma med mer information under hösten och på vårt medlemsmöte på Liseberg den 29-30 oktober.

Mats Natvig på Sweden Rock som tagit initiativ till detta projekt och drivit det tillsammans med Lars Sillrén (Storsjöyran) och Putte Svensson (Rockhotellet Hulingen, Hultsfred) ser tre fördelar:
1) Intäkter!
2) Att man kan rensa bort hotel som inte håller rätt kvalitet eller pris.
3) Att det finns en utvecklingspotential för andra tjänster.

NYTT AVTAL OM GRATIS FESTIVALENKÄT OCH ANALYS!

Livemusik Sverige har skrivit kontrakt med Mantab AB som gör besökarenkäter. Livemusik Sveriges medlemmar får tillgång till enkäter och kan addera egna frågor. Respektive festival äger sin egen information och analys. Livemusik Sverige får tillgång till generell information i form av ett festivalindex men kommer inte att kunna se enskilda resultat.

NYTT AVTAL OM GEMENSAM SPONSRING!

Livemusik Sverige har skrivit avtal med Feather Agency som arbetar med sponsring/samarbeten för att under en period om cirka 1,5 år undersöka om man på olika sätt kan klustra ihop olika medlemmar i vår förening för att hitta gemensamma sponsorer för dessa. Alltså t ex att hitta en sponsor som kanske vill vara på tre klubbar eller fem stadsfestivaler i vårt nätverk. På detta sätt kan Livemusik Sveriges medlemmar utgöra en gemensam plattform för sponsring. Feather Agency kommer inte att sälja in sponsring utan att först kontakta respektive arrangör och fråga om lov. Livemusik Sverige har skrivit ett avtal med Feather och följer upp verksamheten.

JURIDISK RÅDGIVNING
Vi har goda kontakter med olika typer av jurister och advokater för olika ändamål.

FÖRSÄKRING
Vi kan bistå med rätt försäkringar till bra villkor för medlemmar som så önskar.

MOBILISE
Vi har ett avtal med Mobilise som ät ett it-system för att hantera ackrediteringar och volontärer/funktionärer.

JETTY
Vi har ett avtal med JETTY som är ett informations- och planeringsverktyg för festivaler och andra evenemang.

KULTURAFFISCHERING
Vi har ett avtal med kulturaffischering som sätter upp affischer på elskåp i flera städer.

BILJETTER
Vi har kontakt med flera biljettleverantörer och har olika erbjudanden beroende av behov.

MEDIABEVAKNING
Vi har kontakt med O-point för mediamätningar och medieanalys etc.

För mer info om avtal samt kontakt med dessa och andra leverantörer kontakta: Livemusik Sverige/joppe@livemusiksverige.se

Säkerhet

Publiksäkerhet har högsta prioritet för Livemusik Sverige och vi erbjuder därför möten och utbildningar. Vi rekommenderar alla arrangörer att ta del av den säkerhetshandbok som är framtagen av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den finns att beställa gratis hos dem om man vill ha ett tryckt ex och det rekommenderar vi. Finns också som pdf: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf

Stöd från staten

Vi skickar ut information till medlemmar via vårt nyhetsbrev om aktuella ansökningsomgångar hos relevanta bidragsgivare och information om vad som efterfrågas. Vi är också bollplank till medlemmarna i deras ansökningsarbete.