Om oss

Livemusik Sverige

VI VILL FÖRBÄTTRA VÄRLDEN MED LIVEMUSIK OCH FÖRBÄTTRA VÄRLDEN FÖR LIVEMUSIK!

VI ÄR DEN SVENSKA LIVEMUSIKENS RÖST!

VAD VI GJORT OCH GÖR! 

Påverkan 

• Vi fick regeringen att ta bort poliskostnaderna för festivaler

• Vi har gjort så att festivaler som säljer campingbiljetter inte längre behöver ställa resegarantier.

• Vi gör det lättare för arrangörer att söka arbetstillstånd för artister utanför EU/EES genom att bevaka deras intressen hos Migrationsverket (arrangörslistan).

• Vi påverkar kulturpolitiken och anser att s. k ”pop” ska betraktas som kultur.

• Vi arbetar för att andrahandsförsäljningen av biljetter ska upphöra. Medlemmar och verksamhetsledaren i Livemusik Sverige mötte i maj 2016 Finansmarknadsministern (som också har hand om konsumentfrågor) för att diskutera detta och förslog åtgärder. Frågan drivs vidare under hösten 2016.

• Vi arbetar för att arrangörerna ska betala rimligare ersättning till Stim och Sami och att dessa inte ensidigt ska kunna fastställa ersättningsnivåer.

• Vi svarar på remisser och deltar i möten med myndigheter och politiker för att påverka förutsättningarna för vår bransch.

Utveckling

• Vi har utvecklat en affärsmodell så att arrangörer ska få ”kickback” från hotell, lansering hösten 2016.

• Vi bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete under namnet ”Han heter Marit”.

• Vi arbetar för jämlikhet och mångfald.

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte 

• Vi är med och arrangerar den årliga arrangörsträffen ”Sweden Live”.

• Vi har flera medlemsmöten per år och bjuder in medlemmar till olika konferenser som t ex Way Out West Music Conference.

• Vi kompetensutvecklar i relevanta frågor som t ex säkerhet.

Samarbeten 

• Vi har lierat oss med musik- och kulturföreningsorganisationen – MoKS – och tillsammans med dem blir vi en ännu starkare röst för livemusiken.

• Vi deltar i nordiska och internationella samarbeten, t ex SXSW i Austin/ Texas.

OM LIVEMUSIK SVERIGE

I januari 2014 beslutade årsmötet i Festivalsverige – som då samlade 35 festivaler – sig för att samla olika typer av livemusikarrangörer för tillsammans bli en röst för livemusiken. Nu är vi en bra bit över 100 medlemmar och växer så det knakar. Vi är ett nätverk som representerar drygt halva den svenska musikindustrin och utgör den viktigaste inkomstkällan för svenska artister. Vi är en plattform för utveckling av livemusiken.

Livemusik Sverige verkar för en hållbar utveckling (ekonomisk, ekologisk och social) för medlemmarna.

Livemusik Sverige är en ideell förening som samlar arrangörer av livemusik och har över hundra medlemmar, t ex festivaler, klubbar, kommuner, arenor, musikföreningar, nöjesparker m fl.

Livemusik Sveriges uppgift är att:

• Påverka politiken och myndigheter om kulturpolitik, upphovsrätt, andrahandsbiljetter mm.

• Utveckla kunskap om jämställdhet, mångfald, nya affärsmodeller mm.

• Kompetensutveckla i för branschen viktiga frågor.

• Bistå medlemmarna genom att vara ett nätverk och genom insatser för enskilda medlemmar

Joppe Pihlgren, Verksamhetsledare, Livemusik Sverige.

Styrelsen består av

Per Alexanderson – Liseberg, Ordförande
Lovisa Delehag – Blixten & Co
Patrick Fredriksson – Way Out West/Stockholm Music & Arts
Karin Karlsson – Malmö Live
Niclas Lagerstam – Putte i Parken
Anders Larsson – United Stage AB
Mats Natvig – Sweden Rock
Elenor Nordström – KF Humlan
Elisabeth Rosenbrand – Musikens Makt
Andréa Wiktorsson – Storsjöyran, Vice Ordförande

Vår värdegrund

 • Arbeta för medlemmarnas intressen

  Vi arbetar för medlemmarnas intressen, både enskilt och gemensamt. Om enskilda medlemmars intressen krockar förhåller vi oss neutrala..

 • Samarbetar med andra

  Vår hållning är att söka samarbeten för att kunna arbeta så effektivt som möjligt.

 • Arbetar för jämställdhet

  Vi arbetar för ett jämställt musikliv och att vår del av branschen ska utvecklas (se också under ”utveckla” under medlemsinfo). Vi arbetar också för att påverka andra delar av musikbranschen samt samhället för ökad jämställdhet.

 • Arbetar för yttrandefrihet och rätten att fritt uttrycka sig konstnärligt

  Vi deltar gärna i aktiviteter som stärker yttrandefrihet och frihet att uttrycka sig konstnärligt fritt. Självklart värnar vi grundläggande mänskliga rättigheter. Exempel är när vi tillsammans med Ebba Lindqvist PR tog aktivisterna ”Pussy Riot” till Almedalen 2013.

 • Motarbeta främlingsfientlighet

  Vi som organisation och medlemmar enskilt motarbetar främlingsfientlighet.

 • Är partipolitiskt och religöst obundna

  Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna.