Påverkan

Med devisen att vi ska: ”Förbättra världen med livemusik och förbättra världen för livemusik” kommunicerar vi vad livemusiken bidrar med ur olika apsekter i olika sammanhang. Vi vill att resten av samhället ska veta att gemensamma musikupplevelser bidrar till utveckling av samhället och därmed ha lust att stötta och förenkla för oss att göra mer och ännu bättre :

Kommunikationen sker genom att någon från styrelsen eller verksamhetsledaren håller föredrag eller deltar i möten och workshops. Kommunikationen sker också via media och alla andra framkomliga vägar. Detta är en viktig del av vår verksamhet och vi har kontakt med relevanta myndigheter, ministrar, tjänstemän med flera för att förbättra förutsättningarna för livemusiken.

Kultur

Vi förser Sverige med kultur över hela landet och medlemmarna i Livemusik Sverige står för en betydande del av del av musikkulturen. Vi anser att en del av den s k ”popmusik” som görs och framförs är ett kulturellt uttryck som förtjänar att bli behandlad med samma respekt som övrig kultur både avseende arrangörer och artister. Det innebär att ”popmusik” ska vara berättigat till kulturstöd från stat, region och kommun på samma villkor som andra kulturyttringar och oavsett vilken organisationsform verksamhet bedrivs i (ideell, kommersiell eller kommunal).

Besöksnäring

Att en hel del av den livemusik som arrangeras är viktig för den svenska besöksnäringen och fungerar som en motor för den. En festival genererar stora intäkter i det omkringliggande näringslivet och drar in skatt till det offentliga.

Näring

Att en del av livemusiken är näringsverksamhet och att den ska betraktas som sådan och få de näringlivsförutsättningar som krävs ifråga om stöd, tillstånd, respekt, minskad byråkrati etc.

Social sammanhållning

Musikevenemang och att genomföra dem skapar en social sammanhållning och möten mellan människor.

Attraktion och varumärke

Många livemusikevenemang bidrar starkt till platsers attraktion och varumärke. Att leva och bo på en ort som har en bra rockklubb eller festival ökar attraktionen vilket gör att folk vill stanna eller flytta in. Varumärket för platser ändras med hjälp av livemusik som t ex festivaler och i flera fall är festivalerna de starkaste varumärkena på sina respektive orter.