favicon

Samarbete för ett tryggare samhälle ger tryggare festivaler

PRESSMEDDELANDE FRÅN LIVEMUSIK SVERIGE

SAMARBETE FÖR ETT TRYGGARE SAMHÄLLE GER TRYGGARE FESTIVALER

Livemusik är något av det bästa som finns. En bra konsert där du tillsammans med andra människor delar en fantastisk upplevelse kan få din kropp att bubbla och skapa känslor av gemenskap och eufori.

Tyvärr är vi medvetna om att många människor på en liten yta också kan skapa problem. Därför har vi sedan länge målmedvetet arbetat för att förebygga alla former av sexuella ofredanden och göra svenska musikfestivaler till en så trygg och säker plats som möjligt.

I vintras anordnade vi ett medlemsmöte som fokuserade på sexuella ofredanden där bl a polisen och We Are Stockholm delade med sig av sin kunskap. Under mötet tillsattes en arbetsgrupp som har tagit fram ett pm om hur arbetet ska bedrivas. Ett viktig punkt är att uppmana till polisanmälningar för att få bort mörkertalen och på så sätt förbättra kunskapen om hur många som utsätts och på vilket sätt det sker. Arbetsgruppen har även tagit fram ett informationsmaterial för att påminna publiken om vad som gäller.

Livemusik Sveriges medlemmar samarbetar med flera frivilligorganisationer för att stärka kunskapen om dessa frågor. Vi för en löpande dialog med både polis och med varandra för att utbyta erfarenheter och arbetsmetoder, och alla våra medlemmar gör sitt yttersta för skapa så trygga arrangemang som möjligt.

Tyvärr är det ju inte så enkelt att sexualbrott är ett problem som är unikt för festivaler. Tvärtom så lever vi i ett samhälle där vi lär våra barn att betrakta kvinnor som objekt som finns till för att tittas på, bedömas och sexualiseras, och där pojkar fostras in i en snäv machonorm och lär sig att ta mer plats än flickor. ”Boys will be boys”.

För att förändra detta krävs ett arbete på bred front. Det räcker inte med en magisk kampanj för att förändra seglivade strukturer, utan det behövs att många goda krafter samarbetar och stöttar varandra, och framförallt att vi alla fortsätter prata om detta. Att anmälningarna om sexualbrott ökar är ett tecken på att fler blivit medvetna om att det faktiskt är ett brott, och vågar säga ifrån. Det är inte heller en viss typ av män som begår de här brotten, men det gemensamma för förövarna är dock att de är män. Därför vill vi uppmuntra män att prata med varandra om gränser, mansnormer och att bli bättre på att säga ifrån när någon beter sig illa. Alla behöver sluta peka på varandra och istället hjälpas åt att bygga ett samhälle där alla kan känna sig trygga och säkra – överallt.

Styrelsen för Livemusik Sverige

Per Alexanderson – Liseberg

Lovisa Delehag – Blixten & Co

Patrick Fredriksson – Way Out West

Niclas Lagerstam – Putte i Parken

Anders Larsson – United Stage AB

Mats Natvig – Sweden Rock

Elisabeth Rosenbrand – Musikens Makt

Andrea Wiktorsson – Storsjöyran

och

Joppe Pihlgren – verksamhetsansvarig Livemusik Sverige

Livemusik Sverige är en ideell förening för arrangörer av livemusik som har över 100 medlemmar i form av festivaler, klubbar, nöjesparker och musikföreningar etc.

www.livemusiksverige.se