Utveckla

Jämställdhet

I projektet ”Han heter Marit” har arbetet med att öka jämställdheten hos våra medlemmar både i de egna organisationerna och ifråga om vad som finns på scenerna. Styrelsen i Livemusik Sverige kommer under september 2016 att ha ett möte om hur föreningen ska nästa steg i arbetet om jämställdhet och mångfald. Rapport om det fortsatta arbetet kommer att delges medlemmarna på höstens medlemsmöte på Liseberg den 29-30 oktober. Information kommer också att skickas till medlemmarna i medlemsbrev under hösten.

Affärsutveckling

Vi kommer under hösten att lansera en tjänst som gör att man kan boka boende på respektive arrangörs hemsida och därmed erhålla en ”kick-back” på hotelbokningen. Några festivaler kommer under sommaren 2016 att testa systemet, som är enkelt och där vår leverantör står för både kortavgift och resegaranti. Detta är ett första steg i arbetet med att undersöka hur vi kan samarbeta med övrigt näringsliv som gynnas av att vi genomför konserter och festivaler etc.

Vi har inlett ett samarbete med ett företag som arbetar med sponsring. Tanken är att Livemusik Sveriges medlemmar kan ingå i frivilliga kluster som gör att de tillsammans blir mer attraktiva för sponsorer. Det kan t ex handla om att ett företag vill promota något på ett gäng stadsfestivaler eller ett gäng klubbar som organisatoriskt inte hänger ihop, men som skulle kunna utgöra ett bra gemensamt kluster för en sponsor.

För att bli bättre på att utveckla arrangemang erbjuder vi medlemmarna en gratis besökarundersökning (gäller främst festivaler). Vi skapar kunskap om målgrupper och hur de upplevt festivalen. Det ger verktyg för förbättringsåtgärder och underlag för sponsringsarbete.

Vill du veta mer? Kontakta: joppe@livemusiksverige.se

Ordningsvakter

Vi arbetar med hur vi kan få fler och bättre utbildade ordningsvakter genom t ex krav på kompetensutveckling och att den uppdateras med kunskap om sexuella ofredande. Vi arbetar också med att se över behovet av antalet ordningsvakter och om de kan kombineras med publikvärdar. Detta arbete kräver dialog med de utbildningsanordnare som har rätt att utbilda ordningsvakter, varav Polisen är en.

Hållbara evenemangsstäder

I samarbete med flera svenska städer arbetar vi i en grupp (som fått startstöd av Vinnova) för att utveckla ”hållbara evenemangsstäder”. I projektet har man tagit fram verktyg för hur man ska mäta evenemang. Vi samarbetar i projektet med Riksidrottsförbundet. Genom projektet deltag vi i maj 2016 i en konferens som hette ”Music Cities” i Brighton. Andra europeiska städer arbetar med funktioner som ”Night Mayors” och pratar om begrepp som ”nighttime ecnonomy” etc. Det handlar bl a om hur man kan fortsätta att ha ett bra nattliv i städer som gentrifieras. Nu deltar vi i arbetet med den fortsatta utvecklingen av ”hållbara evenemangsstäder”.

Samarbeten

SAMARBETE MED MOKS
Vi samarbetar med de organisationer, personer och företag som gagnar medlemmarnas intressen. Det finns en avsiktsförklaring mellan MoKS och Livemusik Sverige om samarbete avseende kompetensutveckling, påvekan på kulturpolitiken. Det finns också förslag på hur MoKS och och Livemusik Sverige ska arbeta tillsammans i framtiden och det kommer att avhandlas på Livemusik Sveriges årsmöte som sker under Sweden Live i Linköping den 17-18 januari 2017.

SAMARBETE MED NORSKE KONSERTARRANGÖRER OCH DANSK LIVE
Vi har ett gott samarbete med våra motsvarigheter i Danmark (Dansk Live) och Norge (Norske Konsertarrangörer). Våra grannar i Danmark och Norge har funnits längre än vi och därför har vi mycket att lära av dem. Tillsammans med Dansk Live och Norske Konsertarrangörer kommer vi att dra igång ett nordisk projekt som går ut på bättre livemusikutbyte mellan länderna. Vi kommer också att bidra till att motsvarande organisation startas i Finland. För arbetet med utbyte mellan de nordiska länderna kommer det med stor sannolikhet finnas offentligt stöd. Rapportering om det fortsatta arbetet meddelas via nyhetsbrev till Livemusik Sveriges medlemmar.

SAMARBETE OM INTERNATIONALISERING
Vi samarbetar med Svenska Institutet, Media Evolution, Export Music Sweden med flera för att promota svensk musik i utlandet (och därmed ingå i utbyten med andra länders livemusik i Sverige) och har varit med och genomfört evenemang i Austin Texas på SXSW tre år i rad.

SAMARBETE INOM EU
Livemusik Sverige är från och med 2016 med i nätverket Live DMA. Det är ett europeiskt nätverk som arbetar med livemusik. Påverkan på EU och möjligheter att söka stöd ökar i o m detta samarbete. Live DMA tar fram statistik som stärker vår sak och som är intressant. http://www.live-dma.eu
Kanske mest intressant är att kolla in under rubriken ”projects” och sedan klicka på ”survey”. Det framgår tydligt att vi har mycket att göra i Livemusik Sverige om man tittar på hur det är i omvärlden.